System obsługi krat KRATY-S

System KRATY-S przeznaczony jest do sterowania procesem otwierania krat przejściowych w jednostce penitencjarnej za pośrednictwem rygli lub zwór elektromagnetycznych. Jest to uproszczona wersja systemu KRATY przeznaczona do obsługi maksymalnie 10 przejść. Umożliwia bieżącą obsługę uwzględniającą zasady śluzowości oraz realizację blokady centralnej. Umożliwia także uzyskanie łączności akustycznej z osobą znajdującą się przy kracie. System KRATY-S odczytuje i interpretuje stan przycisku zgłoszeniowego i czujników zamontowanych na kracie oraz ją otwiera lub blokuje, zgodnie z zaprogramowanymi zasadami śluzowości.

Sterownik obsługiwany jest za pomocą pulpitów sterujących: głównego – umożliwiającego oprócz bieżącej obsługi także programowanie parametrów konfiguracyjnych oraz pulpitów dodatkowych, pozbawionych funkcji programowania.

 Sterownik:
 • liczba obsługiwanych krat - 4, 8 lub 10
 • obciążalność pojedynczego wyjścia:
  • bezpośrednio: 30VDC / 0,3A
  • poprzez układ wykonawczy: 16A
 • zasilanie - 12VDC / 1A (z wbudowanego zasilacza sieciowego)
 • konstrukcja mechaniczna - obudowa naścienna
Pulpity:
 • jeden pulpit główny oraz do 3 pulpitów dodatkowych
 • komunikacja ze sterownikiem - łącze szeregowe RS-485
 • zasilanie - 12VDC / 0,5A ze sterownika lub zasilacza lokalnego
 • konstrukcja mechaniczna - klawiatura wolnostojąca lub zabudowana w nadstawce biurka