Telewizja dozorowa - Telemetria

Telemetria, czyli zdalne sterowanie, urządzeń telewizji dozorowej pozwala nie tylko obsługiwać zestawy kamerowe znacznie oddalone od stanowiska obserwacyjnego, ale także umożliwia uproszczenie samego stanowiska przez usunięcie z niego urządzeń wizyjnych: multiplekserów, magnetowidów poklatkowych, czy rejestratorów cyfrowych. Na stanowisku obserwacyjnym pozostają tylko klawiatury sterujące i monitory.

Na rynku występuje wiele komputerowych systemów nadzoru wizyjnego, np. VideoDR-S, Aper, Adacs, Geovision, Hicap i in. Komunikują się one z urządzeniami wizyjnymi za pośrednictwem wbudowanych protokołów transmisyjnych. Aby umożliwić współpracę tych systemów z naszymi urządzeniami przygotowaliśmy kilka wersji odbiorników wyposażonych w popularne protokoły transmisyjne. Jeżeli w przedstawionych poniżej opisach produktów nie znalazłeś żadnego z protokołów obsługiwanych przez twój system, skontaktuj się z nami.