Telewizja dozorowa - Zasilanie

Zadaniem zasilaczy urządzeń wizyjnych, oprócz dostarczenia prawidłowego napięcia zasilającego, jest także ochrona sygnału wizyjnego przed zakłóceniami pochodzącymi z sieci elektrycznej 230V lub sieci napięcia bezpiecznego 24V.