Oprogramowanie SOPS

sops_inst_2Oprogramowanie SOPS przeznaczone jest do monitorowania, wizualizacji oraz rejestracji zdarzeń kontrolowanych i raportowanych przez nasze systemy sterowania i nadzoru:

 • CZATA
 • KRATY
 • DOMOFON

sops_inst_1Pakiet SOPS zawiera dwa programy. Wiez_I pozwala na konfigurację systemu:

 • wprowadzenie map bitowych przedstawiających plany obsługiwanych obiektów
 • rozmieszczenie i opis ikon obrazujących stan poszczególnych urządzeń (czujników, przycisków alarmowych, zgłoszeniowych itp.)
 • konfiguracja portów szeregowych
 • określenie dodatkowych parametrów pracy systemu.

sops_3Program Wiez przeznaczony jest do monitorowania zdarzeń, ich prezentacji i rejestracji. Każde zdarzenie sygnalizowane jest przez zmianę wyglądu właściwej ikony, a alarm – dodatkowo sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem komunikatu alarmowego. Użytkownik ma możliwość przeglądu zdarzeń (także w postaci wykresu czasowego) dla poszczególnych systemów, czujników, w zadeklarowanym przedziale czasu itp. Program daje możliwość sporządzenia raportu z przebiegu służby oraz jego wydruku.

Minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zestawu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem SOPS:

 • procesor 800 MHz
 • 128 MB RAM
 • HDD 4 GB
 • ilość portów szeregowych COM równa liczbie obsługiwanych systemów
 • rozdzielczość monitora - 800/600 (zalecana 1024/768)
 • system operacyjny Windows 2000, Windows XP.