System obsługi sali widzeń WIDZENIA 3

System WIDZENIA 3 przeznaczony jest do obsługi sali widzeń zakładu penitencjarnego, zarówno stanowisk widzeń kontrolowanych, jak i stanowisk widzeń bezpośrednich. Jego działanie polega na zestawianiu torów akustycznych pomiędzy słuchawkami osadzonych, odwiedzających oraz operatora, prezentacji czasów widzeń na wyświetlaczach obsługujących poszczególne stanowiska, a także rejestracji rozmów przy wykorzystaniu typowego rejestratora połączeń telefonicznych. Moduł wykonawczy sterowany jest za pomocą pulpitu wyposażonego w klawiaturę, wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz unifon.

Dzięki kilkupoziomowemu menu prezentowanemu na wyświetlaczu obsługa nie jest skomplikowana. System przewiduje także możliwość zainstalowania na stanowiskach widzeń bezpośrednich głośników przekazujących komunikaty oraz przycisków zgłoszeniowych.

 

Moduł wykonawczy:
  • liczba stanowisk - maksymalnie 24, w tym 16 kontrolowanych (jedna karta to 4 stanowiska kontrolowane)
  • wyposażenie stanowiska – 3 unifony, wyświetlacz, głośnik komunikatów (na stanowisku widzeń bezpośrednich), tor rejestracji rozmowy
  • standard sygnału rejestrowanego - emulacja linii telefonicznej
  • zasilanie - 12VDC / 1A (z wbudowanego zasilacza sieciowego)
  • konstrukcja mechaniczna - kaseta 19" 3U lub obudowa naścienna
Pulpit sterujący:
  • komunikacja z modułem wykonawczym - łącze szeregowe RS-485
  • zasilanie - 12VDC z modułu wykonawczego
  • konstrukcja mechaniczna - unifon + klawiatura wolnostojąca lub zabudowana w nadstawce biurka