System wzajemnej blokady krat KRATY 3

System KRATY 3 przeznaczony jest do nadzoru i sterowania procesem otwierania krat przejściowych w jednostce penitencjarnej za pośrednictwem rygli lub zwór elektromagnetycznych. Umożliwia bieżącą obsługę uwzględniającą zasady śluzowości oraz sprawowanie funkcji nadzorczych, w tym realizację blokady centralnej. Umożliwia także uzyskanie łączności akustycznej i wizyjnej z osobą znajdującą się przy kracie. Sterownik SK odczytuje i interpretuje stan przycisku zgłoszeniowego i czujników zamontowanych na kracie oraz ją otwiera lub blokuje, zgodnie z zaprogramowanymi zasadami śluzowości oraz decyzją dowódcy. Program sterownika zawiera szereg parametrów konfigurujących jego funkcjonowanie.

System obsługiwany jest za pomocą pulpitów sterujących: kratowego - zoptymalizowanego pod kątem bieżącej obsługi systemu oraz dowódcy - zoptymalizowanego pod kątem sprawowania funkcji kontrolnych i reagowania w sytuacjach alarmowych. Jeżeli w zakładzie penitencjarnym stanowiska kratowego i dowódcy są połączone, wykorzystuje się zintegrowany pulpit sterujący PDK.

 Sterownik:
 • liczba obsługiwanych krat - maksymalnie 32 (jedna karta to 8 krat)
 • obciążalność pojedynczego wyjścia:
  • bezpośrednio: 30VDC / 0,3A
  • poprzez układ wykonawczy: 16A
 • zasilanie - 12VDC / 1A (z wbudowanego zasilacza sieciowego)
 • konstrukcja mechaniczna - kaseta 19" 3U lub obudowa naścienna
Pulpity:
 • jeden pulpit dowódcy oraz do 8 pulpitów kratowego
 • komunikacja ze sterownikiem - łącze szeregowe RS-485
 • zasilanie - 12VDC / 0,5A z zasilacza lokalnego
 • konstrukcja mechaniczna - klawiatura wolnostojąca lub zabudowana w nadstawce biurka

W jednostce może pracować kilka podsystemów (sterowników) obsługujących grupy krat przejściowych niepowiązanych zasadami blokady wzajemnej z kratami należącymi do innego podsystemu. W takim przypadku stosuje się specjalną wersję pulpitu dowódcy, obsługującą wszystkie podsystemy, np. PDx3. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych stanowisk nadzoru, wyposażonych w pulpity PDx3-S.