System alarmowo-nadzorczy CZATA 3P-ACK/M/HBSystem CZATA 3 przeznaczony jest do nadzorowania pracy funkcjonariuszy zakładów penitencjarnych oraz alarmowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Może być również wykorzystywany jako jedno z zabezpieczeń elektronicznych obiektu oraz przyległego terenu (ogrodzenie, spacerniki).

Działanie systemu polega na odczycie i interpretacji stanu linii wejściowych oraz włączaniu sygnalizatorów wyjściowych, w celu sygnalizacji stanu alarmowego lub realizacji tzw. cichej kontroli. Linie wejściowe podlegają ochronie antysabotażowej: ich uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane.

Sterownik obsługiwany jest za pomocą manipulatora wyposażonego w klawiaturę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Jego użytkowanie, zbliżone do obsługi klasycznej centrali alarmowej, nie jest skomplikowane. Informacja o zarejestrowanych przez system zdarzeniach  może być wizualizowana na tablicy synoptycznej lub przesłana na drukarkę szeregową albo do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem SOPS.

Sterownik:
  • liczba obwodów - maksymalnie 128 (jedna karta to 16 obwodów)
  • obciążalność pojedynczego wyjścia - 30VDC / 0,3A
  • wyjście na sygnalizator alarmu - 12VDC / 0,5A
  • zasilanie - 12VDC / 1A (z wbudowanego zasilacza sieciowego)
  • konstrukcja mechaniczna - kaseta 19" 3U lub obudowa naścienna
Manipulator PRG:
  • komunikacja ze sterownikiem - łącze szeregowe RS-485
  • zasilanie - 12VDC / 100mA pobierane ze sterownika
  • konstrukcja mechaniczna - klawiatura wolnostojąca lub zabudowana w nadstawce biurka